Unitat de Nefrologia, Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular i Renal

En la Unitat de Nefrologia ens encarreguem de l’estudi i l’estructura de la funció renal, així com del diagnòstic, la prevenció i el tractament de malalties renals, el que inclou el seguiment de les persones amb transplantament renal.

Doctor checking blood pressure of senior man in his house

Addicionalment, la Unitat de Nefrologia fa el control i diagnòstic de la hipertensió arterial i el risc cardiovascular i renal que se’n deriva.

La Clínica Omega Zeta compta amb la tecnologia més avançada per al control i diagnòstic de la hipertensió arterial: la monitorització automàtica de la pressió arterial o MAPA, que ens permet fer el seguiment durant 24 hores de la tensió arterial i obtenir un diagnòstic mèdic amb la màxima fiabilitat.

Igual que és important controlar els factors de risc de la malaltia renal, com la tensió arterial, dislipèmies, litiasis renal i infeccions urinàries, la qualitat de vida relacionada amb la salut renal passa per variables psicològiques com l’ansietat, l’estrès i la depressió. Per això, la Clínica Omega Zeta ofereix aquesta unitat amb un seguiment psicològic i així intervé a temps la salut renal de manera integral abans que la qualitat de vida alteri la funció renal.

La pressió arterial és la mesura de la força que exerceix la sang sobre la paret de les artèries a mesura que el cor batega. Aquesta força varia durant el dia depenent de l’activitat física o l’acció d’alguns medicaments.

Les conseqüències de la hipertensió arterial són molt variades i empitjoren amb quadres de hipercolesterolèmia o diabetis.

La Clínica Omega Zeta compta amb la Unitat d’Hipertensió Arterial i disposa de la més innovadora tecnologia mèdica per poder monitoritzar i diagnosticar minuciosament el risc cardiovascular o renal en 24 hores.