Bioressonància MORA

MORA 2

És un mètode de diagnòstic previ a l’aparició de la malaltia.

Funciona a base d’ones electromagnètiques. Aquestes ones emeten freqüències vibratòries mesurades que tenen com a objectiu diagnosticar amb la màxima precisió els diferents desequilibris orgànics.

La teràpia de bioressonància Mora parteix del fet que el cos humà pot emetre i rebre vibracions electromagnètiques. Aquestes vibracions són utilitzades per al diagnòstic de l’estat energètic i fisiològic del pacient.

Les substàncies i sistemes biològics emeten radiacions electromagnètiques i fotons, intercanviant permanentment informació a gran velocitat dins de les cèl·lules i entre elles (com si fossin ones de televisió o ràdio). Igual que qualsevol substància de la naturalesa (virus, bacteris, fàrmacs, vitamines, minerals, hormones, aliments, al·lergògens…).

Les vibracions electromagnètiques són les forces més importants de la naturalesa: controlen el metabolisme, el creixement, els nivells hormonals, la sensació de dolor, la comunicació intracel·lular…, en resum, totes les manifestacions físiques de la vida, i són les que dirigeixen tots els processos bioquímics.

Es pot definir la malaltia com l’estat en el qual unes certes oscil·lacions patològiques existeixen en el cos per un temps llarg i en tal grau que provoquen fenòmens o reaccions adverses per a la salut.

A la Clínica Omega Zeta Andorra, mitjançant  la teràpia de bioressonància Mora, aquestes ones que emetem es poden mesurar i transmetre de nou al cos amplificades si són beneficioses o neutralitzar-les si són nocives o tòxiques perquè siguin expulsades del nostre organisme, i recuperar així la capacitat d’autoregulació i, per tant, la salut.

Podem així saber quin és l’estat dels òrgans interns dels pacients, abans fins i tot que manifestin símptomes (tòxics mediambientals, metalls pesants, virus, bacteris, floridures…). Som capaços de prevenir patologies. Amb la bioressonància es tracten intoleràncies a aliments i al·lèrgies.