Estudi metabòlic i de càlculs renals

Les persones que pateixen litiasi renal poden presentar còlics nefrítics amb molta facilitat, fet que comporta una alteració de la rutina diària i un empitjorament de la qualitat de vida.

Els càlculs renals tenen un origen multifactorial, com poden ser factors dietètics i metabòlics, una ingesta elevada de sodi i proteïna animal o una ingesta insuficient de líquids o potassi.

La Unitat de Nefrologia Integrativa elabora un estudi metabòlic per identificar les causes i condicions que predisposen als càlculs renals i donar una resposta adequada a aquesta patologia mitjançant un diagnòstic i tractament personalitzats.

L’estudi metabòlic és una eina molt important per al nefròleg i molt útil per tractar la litiasi renal des de l’origen. Tant en adults com durant la infància, la detecció precoç d’alteracions metabòliques aconsegueix disminuir la litiasi renal. Consisteix en un estudi de sang i orina per valorar els paràmetres més importants com l’equilibri calci-fòsfor, l’àcid úric, els oxalats, els citrats, el magnesi i diferents hormones que afavoreixen la litiasi renal.

Per a la prevenció i tractament, l’estudi metabòlic es complementa amb la Unitat de Nutrició i PNIE, ja que cal introduir canvis a la dieta balancejant el consum de proteïnes animals, fruites i verdures, augmentant la ingesta de líquids i reduint el sodi.