Monitorització pressió arterial 24 h (MAPA)

24-hour blood pressure monitoring for women with ambulatory blood pressure monitoring equipment

La monitorització ambulatòria de la pressió arterial és un tractament per al diagnòstic i control de la tensió arterial, de tal manera que les dades recollides són estudiades pel metge i permeten elaborar un diagnòstic en 24 hores.

La prova es fa de forma ambulatòria. La persona ha de venir a la Clínica Omega Zeta, on la infermera li col·locarà i explicarà el funcionament de l’aparell.

L’aparell es col·loca al braç i, per mitjà d’un sensor connectat a un aparell de registre, va recollint les mesures de pressió arterial, que es programen i es personalitzen prèviament.

La persona pot fer vida normal; només se li recomana no fer activitats aquàtiques o esportives intenses per evitar un diagnòstic fals.

L’aparell de MAPA és automàtic, de molt poc pes i volum i silenciós.