Perfusió endovenosa de vitamina C

IV set fluid intravenous drop saline drip hospital room,Medical Concept,treatment emergency and injection drug infusion care chemotherapy, concept.blue light background,selective focus stock photo

La vitamina C és un cofactor essencial per a múltiples funcions orgàniques i és necessària per al desenvolupament sa dels teixits del cos. A més del seu potencial antioxidant, que protegeix les cèl·lules del dany oxidatiu provocat per l’envelliment, és útil com a complement de la medicina per ser eficaç en recuperació de malalties, sobretot en càncer, i en la presa de medicaments.

Els beneficis de la perfusió endovenosa de vitamina C a dosis elevades s’han demostrat científicament en assajos clínics. És útil en la recuperació de càncers, lesions cardiovasculars, malalties neurodegeneratives, immunosupressió, envelliment i oxidació de la pell i teixits orgànics, i ajuda a recuperar l’energia del cos i la lluminositat de la pell.